หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
ประวัติบริษัท
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลการปันผล
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ห้องข่าว
เอกสารเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ
สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Stock Information

Stock Price

SET:SNP

9.80THB
-0.05 (-0.51%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
10,100
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
9.10 - 16.50
Stock Graph
Chart Type

Latest News

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Webcast

Webcast

Download

financials
งบการเงิน
ประจำไตรมาส 2/2563
ดาวน์โหลด PDF
btn-donwload
annual report
รายงานประจำปี 2562
22.29 MB.
ดาวน์โหลด PDF
btn-donwload
ดูออนไลน์
slide
เอกสารนำเสนอ
The 2020 Annual General Meeting of Shareholders
ดาวน์โหลด PDF
btn-donwload

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร