บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือประกอบธุรกิจร้านอาหาร กาแฟ และเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ และอาหารสำเร็จรูปต่างๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้ชื่อ เอส แอนด์ พี ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ และโครงสร้างกลุ่ม บริษัท เอส แอนด์ พี ดังต่อไปนี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร